Reglement

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET VLIEGENDE HOLLANDER TOERNOOI:
1) Spelers kunnen maximaal inschrijven in 3 rubrieken (inclusief de Fundubbel). Spelers die de hele week overdag beschikbaar zijn mogen de Fundubbel als extra (4e) rubriek opgeven, mits hun partner ook de hele week overdag beschikbaar is.
2) Alle spelers dienen het gehele finaleweekend beschikbaar te zijn. Verhinderingen in het finaleweekend zijn niet toegestaan.
3) Maximaal toegestane verhinderingen per inschrijving, (dus ook per koppel!!) bij deelname aan:
1 rubriek: max 2 avonden
2 rubrieken : max 1 avond
3 rubrieken: geen verhinderingen toegestaan.
Op de avond dat men beschikbaar is, dient men vanaf 17.00 uur beschikbaar te zijn. Andere combinaties zijn ter beoordeling van de planning.
4) Verhinderingen opgegeven bij inschrijving zijn bindend.
5) Indien men in de week voorafgaand aan het Vliegende Hollander Toernooi een tennistoernooi speelt, is men verplicht het voorweekend (zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019) als verhindering op te geven in de aangegeven speeltijden via toernooi.nl, NIET via de checkbox “speelt toernooi voorafgaand aan VHT”.
6) Vragen betreffende speeltijden: planningvht@gmail.com

VOOR DE FUNDUBBEL GELDEN DE VOLGENDE REGELS:
1) telt mee voor het aantal rubrieken
2) kan een dubbel zijn of een mix
3) er moet minimaal 2 speelsterktes verschil zijn tussen de partners
4) de totale speelsterkte van beide partners moet minimaal 11 zijn.
5) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er verkorte sets of gehele sets gespeeld. Tevens wordt er afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepaald of er in poules gespeeld wordt (evt. zonder vervolgrondes) of een afvalschema. In ieder geval wordt er gespeeld volgens het no-ad systeem met een supertiebreak in de 3e set. Inschrijfgeld voor de Fundubbel bedraagt: €9,50-.
6) In de fundubbel kan géén 500 euro verdiend worden bij 32 of meer deelnemers.

BEPERKINGEN:
Let op de gestelde voorwaarden aan deelname! Inschrijvingen die hier niet aan voldoen kunnen helaas niet geaccepteerd worden.

TOERNOOI-EN WEDSTRIJDREGLEMENT VLIEGENDE HOLLANDER TOERNOOI 2019:
1. Het toernooi is door de KNLTB goedgekeurd en wordt gehouden van 27 juli t/m 4 augustus 2019.
2. Van toepassing zijn de bepalingen van het wedstrijd-en toernooi reglement van de KNLTB evenals deze wedstrijdbepalingen.
3. Het prijzengeld bedraagt voor de winnaar van een rubriek met 32 of meer inschrijvingen: €500,-. Als door gevolg van walkovers of afmeldingen van spelers voor de eerste speelronde een schema met in eerste instantie 32 of meer inschrijvingen, onder de 29 inschrijvingen komt, wordt deze rubriek alsnog gespeeld als een schema grootte 17-32.
NB: Aan een speler wiens actuele rating op het moment van loting 2.00 of meer sterker is dan de rubriek waar hij voor ingeschreven heeft, wordt geen prijzengeld uitbetaald.
4. Het toernooi wordt gespeeld op de gravel-en canada-ten banen van T.C. Animo. Er wordt bij kunstlicht gespeeld. Indien noodzakelijk wordt er uitgeweken naar een overdekte accommodatie of banen van omliggende verenigingen.
5. Deelname is alleen mogelijk voor KNLTB-leden en leden van andere bonden die zijn aangesloten bij de ITF.
6. Er wordt gespeeld in de rubrieken 2, 3, 4, 5(17+), 6(17+), 6(35+), 7(17+), 7(35+), 8(17+) , 8 (35+). In alle rubrieken kan worden ingeschreven voor een HE, DE, HD, DD en GD.
7. Voor de leeftijden genoemd bij de + rubrieken geldt als peildatum 31 december 2019.
8. Voor het dubbelspel dienen beide deelnemers zich in te schrijven.
9. Op alle dagen starten de wedstrijden vanaf 09.00u, en de laatste partijen staan om 22.00u gepland.
10. Deelnemers die op de geplande speeltijd niet aanwezig zijn, kunnen van verdere deelname aan de betreffende rubriek worden uitgesloten.
11. Indien voor een rubriek naar het oordeel van de wedstrijdcommissie niet voldoende deelname is, kan deze geschrapt worden, samengevoegd worden met een andere rubriek, of er kan een poule gemaakt worden.
12. De wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. In alle sets tiebreak op 6-6. Indien nodig door onvoorziene-of weersomstandigheden, kan worden overgegaan tot het spelen van korte sets, beslissende tiebreak, beslissende wedstrijdtiebreak of beslissend puntsysteem (no-ad systeem). Welke alle samen, in combinatie met elkaar of afzonderlijk kunnen worden toegepast.
13. De wedstrijden worden door plaatsing en loting vastgesteld.
14. Tijdens het toernooi is het Strafpuntensysteem van toepassing. Administratieve overtredingen worden gemeld bij de KNLTB.
15. Er wordt gespeeld met “Wilson US Open” tennisballen, kleur geel. Dit zijn door de KNLTB goedgekeurde tennisballen, welke door wedstrijdcommissie ter beschikking worden gesteld.
16. De deelnemers ontvangen voor hun eerste partij een oproep. Dit gebeurt per sms of e-mail. Deelnemers dienen tijdens de toernooiweek zelf hun sms, e-mail en/of toernooi.nl te controleren.
17. Als er donderdag 25 juli geen oproep is binnengekomen dient de deelnemer de wedstrijdcommissie in te lichten.
18. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50- per persoon voor een dubbel en € 10,-voor een single. Dit zal d.m.v. een eenmalige incasso worden geïnd, onafhankelijk van het al of niet deelnemen aan het toernooi, mits de inschrijving is geaccepteerd. Bij blessure, verhindering of opgave vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
19. Deelnemers dienen zich bij aankomst op het park direct te melden bij de wedstrijdcommissie en dienen, na een gewonnen wedstrijd, voor het verlaten van het park zelf te informeren bij de wedstrijdcommissie naar een eventuele speeltijd voor de volgende wedstrijd.
20. Deelnemers worden geacht hun wedstrijden te spelen in algemeen aanvaarde tenniskleding en volgens de sponsor-en reclamerichtlijnen van de KNLTB.
21. Het is mogelijk dat door de wedstrijdcommissiescheidsrechters worden toegewezen.
22. De inschrijving sluit op maandag 22 juli 2019, tenzij het maximum aantal inschrijvingen voor deze datum al is bereikt.
23. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vliegendehollandertoernooi.nl.

Inschrijving is alleen mogelijk via www.vliegendehollandertoernooi.nl of www.toernooi.nl.

Wedstrijdleiding: Karlijn Agten (planningvht@gmail.com)
Bondsgedelegeerde: R. Asselman (reasselman@zeelandnet.nl, 06-20091124)